top of page

MINDFULNESS & AUTISME

Mindfulness bij volwassen met autisme

Mindfulness kan mensen met autisme (of die zich daarin herkennen) ondersteunen om meer rust in hun hoofd en lichaam te ervaren. Mindfulness oefeningen helpen mensen met autisme minder te piekeren door gedachten los te laten, minder depressieve gevoelens, minder angsten en midden prikkels te ervaren. Daarnaast helpt mindfulness hen meer contact te maken met hun lichaam door de verbinding te maken tussen 'body en mind'. 

 

Mindfulness kun je zelfstandig beoefenen. In de praktijk blijkt dat mensen steun ervaren door te oefenen in een groep met gelijkgestemden. Mensen met autisme kiezen daarom vaak voor een groep specifiek voor mensen met autisme.

Annelies Spek, auteur van het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met Autisme', adviseert mensen met autisme om NIET deel te nemen aan een reguliere (niet specifiek voor mensen met autisme) mindfulnessgroep.

 

Mindfulness bij volwassenen met autisme bij Autisme in Balans

Autisme in Balans organiseert mindfulness trainingen voor mensen met autisme. De mindfulness trainingen zijn ervaringsgericht en praktische van aard.

Deelnemers geven aan "dat ze het fijn vinden om in een kleine, veilige, vertrouwde groep te oefenen zoals bij Autisme in Balans". Daarom zijn bij Autisme in Balans de mindfulness groepen relatief klein.

Wij houden rekening met de soms andere manier van informatie verwerken van mensen met autisme. Door in een rustig tempo te spreken en ondubbelzinnige en duidelijke taal te gebruiken. Deelnemers zeggen dat “ze dit als prettig ervaren en dat de bijeenkomsten prettige zijn dan mindfulness die ze elders hebben gevolgd”.

De groepsbijeenkomsten zijn bedoeld om het zelfstandig thuis oefenen te ondersteunen. Na een serie van 8 bijeenkomsten hebben de deelnemers  een eigen mindfulnessplan zodat ze tenminste met één mindfulness-oefening of vaardigheid verder thuis kunnen gaan. Dit gebeurt aan de hand van een overzichtelijk A4tje met duidelijke instructies die wij in samenspraak opstellen.  Aan de hand van deze plan met  instructies kunnen de deelnemers zelf bepalen op welke momenten en met welke vaardigheid of oefeningen ze de komende tijd zelfstandig aan de slag willen gaan. Eventuele individuele ondersteuning tussen de bijeenkomsten door wordt ook aangeboden.

De stap om thuis te oefenen is hierdoor vaak makkelijker. Dit geeft de deelnemer meer zelfvertrouwen. De deelnemer heeft meer regie over zijn eigen leven doordat ze zelf overprikkeling, stress, angsten, depressieve gevoelens en lichamelijke klachten kunnen verminderen. Ze zijn bewuster van hun eigen grenzen. Dit motiveert hen om verder te gaan met mindfulness beoefenen in hun leven.

De groepen worden begeleid door een ervaringsdeskundige met autisme. 

WhatsApp Image 2020-02-17 at 21.13.14 (2

Autisme in Balans organiseert kleine, veilige en vertrouwde groepen van in de regel maximaal vijf personen. 

Doorgaans zijn de groepen mindfulness bij commerciële organisaties relatief groot en kostbaar. Ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) waar  mindfulness therapiegroepen voor mensen met autisme worden aangeboden, kom je doorgaans in een groep van 12 personen terecht. In deze grote groepen is er vaak minder gelegenheid om vragen te stellen, moet je aan een groter diversiteit aan mensen wennen en zijn er relatief meer prikkels. 

Wat Autisme in Balans doet is rust, veiligheid, ruimte,  en duidelijkheid bieden tijdens de groepsbijeenkomsten. 

Waarom organiseert Autisme in Balans juist specifiek groepen voor mensen met autisme?

Na het vaststellen van de diagnose Autisme volgt vaak een periode waarin je allerlei emoties ervaart. Vervolgens begint de verwerkingsfase en het verwerkingsproces. Dit kan een zeer onrustige periode zijn in het leven van een persoon. 

Mensen met autisme ervaren soms dat ze door anderen niet worden begrepen. Dit kan erg eenzaam zijn. Deelnemers ervaren het als heel prettig om in een groep met gelijkgestemde ervaringen te kunnen uitwisselen. Het kan tevens een verademing zijn om niet steeds uit te moeten leggen waarom ze bepaalde keuzes maken. Er ontstaat hierdoor veel erkenning en herkenning over en weer en dat kan bijzonder waardevol zijn.

Sommige mensen verwerken informatie op een andere manier en vinden het prettig  om in kleine groep te oefenen. waar vooral duidelijke en overzichtelijke stukken informatie aangeboden worden. Door net even wat meer aandacht te besteden aan specifieke situaties en oefeningen, ontstaat er vaak meer duidelijkheid. Soms gaat dit gepaard met meer vragen stellen. Dit wordt vaak in een grotere groep als storend ervaren door mensen met weinig tot geen kennis van autisme.

Autisme in Balans streeft naar het creëren van een veilige ambiance en en vertrouwelijke omgeving door met kleine groepen te werken en de input van prikkels te beperken. Hierdoor voelen mensen zich veiliger en vrijer om te zijn wie ze zijn. Wat Autisme in Balans doet is rust, ruimte en duidelijkheid bieden.

 

Autisme in Balans is voor en door mensen met autisme en wil toegankelijk en laagdrempelig zijn. 

 

Het is een ervaringsgerichte mindfulnesstraining. Autisme in Balans biedt de mogelijkheid om op informele wijze met een groep gelijkgestemden bij elkaar te komen om mindfulness te oefenen. Het met elkaar delen van ervaringen met mindfulness, kan nuttig zijn  en een verrijking van het leven. Daarnaast probeert Autisme in Balans de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden zodat de bijeenkomsten ook toegankelijk zijn voor talentvolle mensen met een kleine beurs. Wij zijn hierdoor mede afhankelijk van donaties.

 

Mindfulness bij volwassenen  met autisme heeft een positieve effect. Dit is ook aangetoond en blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Vanuit de wetenschap is er onderzoek gedaan naar mindfulness en autisme. Mindfulness bij personen met autisme is in feite 'evidence based' zoals dat heet. Dat wil zeggen dat uit onderzoek is gebleken dat mindfulness positieve resultaten oplevert voor mensen met autisme en hun naasten.

 

Voor meer informatie hierover verwijs ik je graag door naar links op deze website.

bottom of page
Autisme in Balans